Birbirlerine bağlanmış ve binanın taşıyıcı yapısına ankrajla tutturulmuş ve bir hacmin etrafını çepeçevre saran, hafif, sürekli, kendi başına veya bina ile birlikte bir dış duvarın tüm fonksiyonlarını yerine getirirken yapının yük taşıma özelliklerinin hiçbirine sahip olmayan bir örtü oluşturan yatay ve düşey yapı elemanlarının tümüne giydirme cephe denir.

Bu sistemler çoğunlukla (stick) çubuk sistemdir. Bu sistemde mulyon ve transomlar ile önce çerçeve oluşturulur. Daha sonra:

Kapaklı Cephe ise yalıtımlı cam, çerçevedeki fitilin üzerine yerleştirilir ve önce kapak altı baskı sonra da kapak profili ile sabitlenir.
Silikon Cephe ise cama bondingle yapıştırılmış alüminyum kaset profili cama hem bir çerçeve teşkil eder hem de mulyon ve transomlara dışarıdan görünmeyecek şekilde tutturulmaya izin verir.
Entegre Cephe yada Ekonomik Cephe denilen başka bir yöntem de yalıtımlı cam çıtalarında bulunan bir oluk vasıtasıyla camın tutturulması prensibine dayanır.

Panel Cephe Giydirme Sistemleri

Alüminyum panel cephe giydirme sistemleri ile oluşturulan bina dışının modüler bir teknik ile teşkil edilmesidir. Panel cephe sistemlerini oluşturan bütün bileşenler, kontrollü fabrika ortamında bitmiş ürün haline getirilir ve şantiyede montaj laması yapılır.

Panel Giydirme Cephe Sistemleri Modelleri

Alüminyum Kapaklı Panel Cephe Sistemleri
Alüminyum, Strüktürel Silikonlu Panel Cephe Sistemleri.
Alüminyum Yarı Kapaklı (Two Side) Panel Cephe Sistemleri.
Alüminyum Kasetli Panel Cephe Sistemleri.

Silikon Cephe Giydirme Sistemleri

Silikon cephe giydirme sistemlerinde dıştan bakıldığında alüminyum profil görülmeyip, cam derzleri 15 mm olarak görünmektedir. Cam paneller arasındaki sızdırmazlık çift EPDM fitil ile sağlandığından, panellerin arasına sızdırmazlık silikonu çekilmez.

İstendiğinde seçilen herhangi bir cam panel (dışarıdan hangisinin açılır olduğu belli olmaksızın) gizli kanat haline getirilebilir. Camlar, sisteme yapıştırma işlemi ile (alüminyum panellere yapıştırılarak) uygulanır.

Bu alüminyum paneller, istenildiğinde dışarıdan bakıldığında fark edilmeyen gizli kanat haline dönüştürülebilir.

Yarı Silikon Giydirme Cephe Sistemleri

Yarı silikon giydirme cephe sistemleri yarı kapaklı yarı silikon cephe formuna getirilebilir. Dışta kullanılan yatay veya düşey eksendeki kapak profilleri isteğe göre iptal edilip, bu profillerin yerine, fuga boşluklarına silikon dolgusu yapılır.

Böylelikle, dışarıdan bakıldığında cephe yüzeylerinde düşeyde ya da yatayda istenilen yarı silikon yarı kapaklı form elde edilir.

Kapaklı Giydirme Cephe Sistemleri

Kapaklı giydirme cephe sistemi, dış yüzeylerde cam birleşimleri arasında 50 mm ya da daha geniş alüminyum profillerin kullanılması ile oluşturulan cephe giydirme sistemidir. İsteğe göre, çok farklı formlarda projelendirilebilir.

Transparan Cephe Giydirme Sistemleri

Transparan cephe giydirme sistemlerinde camları taşıyan ana strüktür, binanın kullanım amacına uygun, istekler doğrultusunda paslanmaz ya da çelik konstrüksiyondan, ayrıca statik hesapları yapılarak oluşturulan cam kolonlardan ya da gergili çubuk sistemlerinden oluşmaktadır.

Cam İçi Kilitlemeli Giydirme Cephe Sistemleri

Cephe sisteminde dıştan bakıldığında alüminyum profil görülmeyip, tümüyle cam görünümü oluşturulmaktadır. Camlar arasındaki fuganın genişlik ve derinlikleri mimari ve statik gerekliliklere bağlı olarak